Tarieven

Zowel de behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ maken deel uit van het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Alle kosten (sessies) worden vergoed. Er geldt wel een eigen risico van € 385,00. Dit bedrag kan meer zijn als u met uw ziektekostenverzekeraar een hoger eigen risico afgesproken hebt. 

Al eerder (2012/2013) hebben de Ziektekostenverzekeraars besloten om niet alle specifieke behandelingen binnen de Generalistische Basis of Gespecialiseerde GGZ volledig te vergoeden. Uw huisarts kan u hierover informeren. Het gaat hierbij onder andere om aanpassingsstoornissen (bijv. Exclusief werkgerelateerde problematiek of rouwverwerking). Ook relatieproblemen zonder verdere psychische of psychiatrische problematiek worden niet meer vergoed.

Zelfbetalers

Het tarief in voor cliënten die de behandeling zelf betalen is 100% van de door de NZA vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis-ggz, tenzij anders is afgesproken met de betreffende cliënt.
Voor meer uitgebreidere informatie over de vergoedingen kunt u terecht bij de website van onze beroepsvereniging LVVP. https://lvvp.info/voor-clienten/

Betalingsvoorwaarden

De LVVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) heeft betalingsvoorwaarden voor haar leden opgesteld.
Wij hebben ons hieraan geconformeerd. Indien u wenst kunt u een afschrift hiervan ontvangen.

Afmelding

Mocht u een afspraak willen annuleren, doet u dit dan minstens 24 uur van tevoren.
Afspraken die korter van tevoren worden afgemeld, kunnen bij nalatigheid in rekening worden gebracht.
Het bedrag dat in rekening wordt gebracht bedraagt € 50,00. Deze kosten kunt u niet declareren bij de zorgverzekeraar. 

Psychologiepraktijk mevrouw M.H. Schoevaars – Kanaalweg 33, Capelle aan den IJssel

 

Alle rechten voorbehouden © 2013-2024 Copyright by M.H.Schoevaars