Contact

De praktijk is gevestigd op het adres:

Kanaalweg 35

2903 LR Capelle aan den IJssel

telefoon 06 – 54381199 (tijdens kantooruren tot 19.00 uur)

U kunt een bericht inspreken op het antwoordapparaat, zowel binnen als buiten de spreekuur tijden. Meestal ben ik in gesprek en kan ik u niet direct terugbellen. Indien u dat wenst  wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. Ook voor het op tijd afzeggen van een afspraak spreekt u het antwoordapparaat in (zie  ook vergoedingen).

Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, en woensdag van 09.00 tot 14.00 uur

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag:  08.30 – 18.00 uur;  op andere tijden en wanneer de telefoon niet wordt aangenomen, kunt u de voicemail inspreken. U wordt dan z.s.m. teruggebeld.  

Bereikbaarheid praktijk

De Kanaalweg is met zowel met het openbaar vervoer (bus & metro) en de auto zeer goed bereikbaar. Het metrostation "de Koperwiek" bevindt zich op een afstand van ca. 10 minuten lopen.

Aan de achterzijde van het gebouw bevindt zich een ruim parkeerterrein met vrije parkeermogelijkheden, uitsluitend bestemd voor bezoekers.

Vakanties

Tijdens mijn vakanties of ingeval van langdurige uitval zal er gezorgd worden voor een waarnemend psycholoog of psychiater. Hierover worden met u concrete afspraken gemaakt. 

Noodsituaties

In alle gevallen van afwezigheid (vakanties, weekenddagen, avonden na 18.00 uur) is in noodsituaties uw huisarts of de huisartsenpost de aangewezen persoon om contact mee op te nemen.

In het geval van nood kunt u allereerst proberen telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Mocht u niet onmiddellijk gehoor krijgen of is het weekend of na 18.00 uur, dan kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts. Deze kan u zo nodig doorverwijzen naar de Regionale Crisisdienst.

 

Als er geen sprake is van onmiddellijke nood, dan kunt u inspreken op de voicemail of een bericht per e-mail versturen.

T  :  06 54381199

E  :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

W :  www.psychologiepraktijk-schoevaars.nl

Klachten

Klachtenregeling

Waar mensen met elkaar werken kunnen misverstanden ontstaan en kunnen fouten worden gemaakt. Hoewel  ik in mijn behandeling voortdurend streef naar kwaliteit in de zorg, waarbij uw belang centraal staat, kan het voor komen dat u niet tevreden bent over de behandeling. Ik zou  u willen vragen om dit met mij te bespreken. Indien wij er samen niet uitkomen kunt u contact opnemen met uw huisarts en vragen om een doorverwijzing naar een andere psycholoog.

In het geval u een klacht heeft over mijn beroepsmatig handelen als psycholoog dan heeft u het recht om een klacht in te dienen.  Als vrijgevestigd klinisch psycholoog ben ik wettelijk verplicht om mij bij een klachtencommissie aan te sluiten. U kunt zich in mijn geval richten tot de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (de LVVP) waarvan ik lid ben.  De LVVP kan u in contact brengen met een  onafhankelijk psycholoog/psychotherapeut die kan bemiddelen in het conflict.

Als bemiddeling niet mogelijk is dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. De LVVP heeft een Klachtenreglement opgesteld dat van toepassing is op klachten van cliënten.  Alle leden van de LVVP zijn aan deze klachtenregeling gebonden. De Klachtencommissie zal uw klacht in het licht van de Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ) toetsten aan de Beroepscode voor psychologen en de Beroepscode voor psychotherapeuten, waar haar leden zich aan dienen te houden. U kunt uw klacht uitsluitend schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie van de LVVP, voorheen de NVVP, ter attentie van mr. N. van den Burg, Postbus 13086, 3507 LB te Utrecht.

De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen. In het kader van de Wet BIG vallen gezondheidszorgpsychologen en klinisch psychologen namelijk onder het tuchtrecht.

Dossiervoering, inzagerecht en bewaartermijn 

Van de behandeling wordt een elektronisch dossier bijgehouden (dossierplicht). Het is een op zichzelf staand dossier. Als patiënt heeft u recht op inzage in, aanvullen of verwijderen van uw dossier. U heeft recht op afschrift van het dossier, tegen een kleine vergoeding. Een verzoek om inzage of afschrift van gegevens dient schriftelijk bij mij ingediend te worden. Hiervan wordt een aantekening gemaakt in het dossier. De wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens is 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de behandeling werd afgesloten. 

Privacy en geheimhouding 

Als klinisch psycholoog en psychotherapeut heb ik een geheimhoudingsplicht. De gesprekken met u zijn vertrouwelijk. Overleg met derden kan alleen plaatsvinden met uw toestemming. Een uitzondering hierop vormt intercollegiaal overleg (consultatie, intervisie). De beroepscode gelast dat schriftelijke verklaringen met een conclusie of waardeoordeel niet uitgegeven worden aan derden, ook niet op uw verzoek of met uw toestemming.

Voor de Gespecialiseerde GGZ wordt een zgn. DBC (Diagnose Behandel Combinatie) aangevraagd, die maximaal een jaar kan duren. Dit is een overzicht van alle activiteiten die in het kader van uw behandeling verricht zijn, zoals onderzoeks- en behandelgesprekken, psychologisch onderzoek, e-mail- of telefooncontacten, het schrijven van een brief naar de huisarts. De rekening van de geleverde zorg wordt na de behandeling of na elk jaar bij een ‘natura polis’ naar de zorgverzekeraar gestuurd. Heeft u een ‘restitutie polis’ dan betaalt u mij zelf de rekening en dient u later de rekening in bij uw eigen zorgverzekeraar. Op de rekening wordt de ‘hoofdgroep’ van de klachten vermeld (bv. angststoornis of persoonlijkheidsstoornis). De rekening is dus niet 100% anoniem, hoewel uw verzekeraar wel een geheimhoudingsplicht heeft. U heeft het recht bezwaar te maken tegen vermelding van de ‘hoofdgroep’. In het kader van de Zorgverzekeringswet worden de gegevens van de DBC naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd, dit is wel volledig geanonimiseerd. Dit is voor beleidsdoeleinden.

 

 

 

Psychologiepraktijk mevrouw M.H. Schoevaars – Kanaalweg 35, Capelle aan den IJssel

 

Alle rechten voorbehouden © 2013-2015 Copyright by M.H.Schoevaars