Welkom op de website van Psychologiepraktijk Schoevaars, praktijk voor psychologische zorg.

Voor wie?

Bij Psychologiepraktijk Schoevaars kunnen volwassenen en ouderen terecht met complexe psychiatrische problematiek, zoals terugkerende depressies en angstklachten, aanhoudende onbegrepen lichamelijke klachten en persoonlijkheidsproblematiek. U kunt bij mij als klinisch psycholoog BIG/psychotherapeut terecht als behandeling door uw huisarts, de POH-GGZ of een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ onvoldoende blijkt te zijn voor uw klachten en problemen.  U wordt verwezen door uw huisarts naar de Specialistische GGZ. 

Ik behandel voornamelijk cliënten met een verwijzing voor de specialistische GGZ. Cliënten met een verwijsbrief voor de generalistische basis GGZ kunnen een kijkje nemen op de website www.aleanza.nl voor een geschikte behandelaar in de regio van Rotterdam Rijnmond. 

Behandelaanbod

U kunt hier terecht indien u minimaal 18 jaar oud bent en voor onder andere de volgende klachten en problemen, mits deze in aanzienlijke mate uw dagelijks functioneren belemmeren:

-  angsten

-  depressie, somberheid

-  gedragsproblemen (agressie; impulsiviteit)

-  negatief zelfbeeld, onzekerheid (chronisch)

-  lichamelijke klachten, die niet (afdoende)  medisch verklaarbaar zijn 

-  dwangmatig handelen of denken

-  problemen in het contact met anderen

-  lichte tot matig ernstige verslavingsproblematiek

-  problemen met de seksuele oriëntatie

-  klachten naar aanleiding van traumatische ervaringen

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. De therapievormen die hier in de individuele psychotherapie wordt toegepast, zijn de cognitieve gedragstherapie, de interpersoonlijke psychotherapie, de kortdurende en inzicht gevende psychodynamische psychotherapie, de mentaliseren bevorderende psychotherapie, en de schemagerichte psychotherapie. Waar nodig wordt er eclectisch en volgens evidence- based  practice (EBP) gewerkt.  Dit laatste houdt in dat de behandeling gebaseerd is op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Het belangrijkste is echter dat de methode aansluit bij uw hulpvraag en gebaseerd is op een veilige en vertrouwde werkrelatie. Hierbij vind ik het belangrijk dat u zich gehoord en begrepen voelt en streef ik ernaar een zo goed mogelijk klankbord voor uw persoonlijke verhaal te zijn.  

 

Als u zich bij mij aanmeldt, moet u met het volgende rekening houden:

Helaas heb ik momenteel een patiëntenstop, ook polissen die vallen onder DSW en Multizorg.

1. De wachttijd van aanmelding tot uitnodiging voor een intakegesprek duurt gemiddeld 6 maanden, deze duur is sterk afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De koepelorganisaties DSW en Multizorg hanteren geen budgetplafond. 

2. Dat de wachttijden voor verzekerden bij CZ en VGZ zelfs kunnen oplopen tot 12 maanden.

3. Dat er echter geen wachttijd is tussen het eerste intakegesprek en de daadwerkelijke start van de behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u ook contact opnemen met uw verwijzer of met uw zorgverzekeraar voor een  wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar heeft voor u een inspanningsverplichting om u bij een zorgaanbieder onder te brengen, die u binnen weken in behandeling kan nemen

 

Psychologiepraktijk mevrouw M.H. Schoevaars – Kanaalweg 35, Capelle aan den IJssel

 

Alle rechten voorbehouden © 2013-2015 Copyright by M.H.Schoevaars