Welkom op de website van Psychologiepraktijk Schoevaars, praktijk voor psychologische zorg.

Voor wie?

Bij Psychologiepraktijk Schoevaars kunnen volwassenen vanaf 18 jaar en ouderen terecht met complexe psychiatrische problematiek, zoals terugkerende depressies en angstklachten, aanhoudende onbegrepen lichamelijke klachten en persoonlijkheidsproblematiek.
U kunt bij mij als klinisch psycholoog/psychotherapeut terecht als u wordt verwezen door uw huisarts naar de Specialistische GGZ.

Behandelaanbod

U kunt bij mij terecht voor onder andere de volgende klachten en problemen, mits deze in aanzienlijke mate uw dagelijks functioneren belemmeren:

-  angsten
-  depressie, somberheid
-  gedragsproblemen (agressie; impulsiviteit)
-  negatief zelfbeeld, onzekerheid (chronisch)
-  lichamelijke klachten, die niet (afdoende)  medisch verklaarbaar zijn 
-  dwangmatig handelen of denken
-  problemen in het contact met anderen
-  lichte tot matig ernstige verslavingsproblematiek
-  klachten naar aanleiding van traumatische ervaringen

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. Het belangrijkste is echter dat de methode aansluit bij uw hulpvraag en gebaseerd is op een veilige en vertrouwde werkrelatie. Hierbij vind ik het belangrijk dat u zich gehoord en begrepen voelt en streef ik ernaar een zo goed mogelijk klankbord voor uw persoonlijke verhaal te zijn.  

Wanneer u zich bij mij aanmeldt, moet u met het volgende rekening houden:

– E
r is geen wachttijd tussen het intakegesprek en de daadwerkelijke start van de behandeling.
– Bij aanmelding gekeken wordt of de hulpvraag aansluit bij het hulpaanbod van de praktijk.
– B
ij aanmelding en acceptatie worden alleen de 'naam', 'zorgverzekering', datum van aanmelding' en 'contactgegevens' geregistreerd.

 

 

Psychologiepraktijk mevrouw M.H. Schoevaars – Kanaalweg 33, Capelle aan den IJssel

 

Alle rechten voorbehouden © 2013-2024 Copyright by M.H.Schoevaars