Verwijzing & Vergoeding

Aanmelding

Als cliënt dient u zelf te zorgen voor een verwijzing van uw  huisarts. Deze verwijzing neemt u mee bij ons eerste gesprek. Hierop moet duidelijk staan vermeld of u voor de Basis GGZ wordt aangemeld of voor de Gespecialiseerde GGZ. Daarnaast ben ik verplicht uw identiteit te verifiëren met behulp van een geldig document (paspoort, rijbewijs of ID kaart). Gaarne meebrengen bij het eerste bezoek. Zonder verwijsbrief en een kopie van uw legitimatiebewijs is er voor u geen recht op vergoeding van de behandelkosten van de bij uw zorgverzekering. Ten slotte is het belangrijk om uw zorgpas mee te nemen, zodat ik kan nagaan waar u verzekerd bent. Een wachtlijst is vanwege de complexiteit van de problematiek, die ik behandel, helaas niet altijd te voorkomen. Mocht dit voor u onoverkomelijke problemen geven, geeft u dat dan bij de aanmelding meteen aan.

Aanmelden bij Psychologiepraktijk Schoevaars kan schriftelijk, per e-mail, of telefonisch.

Psychologiepraktijk Schoevaars
Kanaalweg 35
2903 LR Capelle aan den IJssel
Tel. 06-54381199 
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Zodra u van de aanmeldlijst uitgenodigd wordt voor een eerste intakegesprek volgt ook uw behandeling. Tussen intake en behandeling zit dus geen wachttijd. Een intake bestaat gemiddeld uit 2 gesprekken van drie kwartier. Tijdens deze fase staat de kennismaking centraal. Uw klachten en achtergrondgegevens worden in kaart gebracht, zodat er een compleet beeld gevormd kan worden van uw problematiek. Ook zullen er vragenlijsten afgenomen worden (Routine Outcome Monitoring). 

Bij het eerste gesprek dient u een geldig identiteitsbewijs, een verwijsbrief van de huisarts, en uw verzekeringsgegevens mee te nemen.

Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld. Dit omschrijft uw klachten, de doelstelling van uw therapie, het soort behandeling en overige afspraken. In het behandelplan staat ook hoe vaak de gesprekken plaatsvinden. Doorgaans is dat eens per week of eens per twee weken. Een gesprek duurt drie kwartier.  Soms is aanvullend psychologisch onderzoek noodzakelijk alvorens u een advies over diagnose en behandeling te kunnen geven.

Tijdens de behandeling wordt de vooruitgang regelmatig met u geëvalueerd aan de hand van de doelen in het behandelplan. 

In de afrondingsfase van de therapie wordt er aandacht aan mogelijke stressvolle situaties in de toekomst en hoe u hiermee om kunt gaan. Hiermee legt u een stevige basis voor de toekomst.  

Wanneer niet?

Als er sprake is van crisisgevoeligheid, is het verstandiger om u aan te melden bij een GGZ-instelling met een 24 uurs-bereikbaarheid. Ook als er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek of uitgebreide sociale problematiek, is een behandeling bij Psychologiepraktijk Schoevaars niet toereikend.

Vergoeding

Iedere Nederlander is sinds 1 januari 2006 verplicht verzekerd voor een basispakket ziektekosten. Vanaf 1 januari 2008 valt ook de geestelijke gezondheidszorg (waaronder psychotherapie) in dit basispakket. Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Bij veel zorgverzekeraars mag u als cliënt zelf kiezen welke zorgbehandelaar u wilt. Om uw behandeling vergoed te krijgen, moet deze zorgaanbieder wel een contract met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten. Vanaf 2012 is een eigen bijdrage vastgesteld wanneer u gebruik maakt van enige vorm van geestelijke gezondheidszorg. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij. Zij kunnen u daarover verder informeren. Kijk daarvoor in uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of bel uw zorgverzekeraar op.

Psychologiepraktijk Schoevaars heeft voor de specialistische geestelijke gezondheidszorg met vrijwel alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten, en wel met: Menzis, UVIT, VGZ, Multizorg, DSW, CZ, Zilveren Kruis-Achmea en Friesland Zorgverzekeraar.

Sommige klachten of aandoeningen worden helaas niet meer door de zorgverzekeraar vergoed. Ik zal u hierover informeren indien dit bij u het geval is. U kunt dan van behandeling afzien of deze zelf betalen.

NB. Er wordt niet gesjoemeld met diagnoses om de zorg onrechtmatig vergoed te krijgen. 

Uw rechten en plichten als cliënt

Afspraken afzeggen

Indien u verhinderd bent, denkt u dan aan de afspraak op tijd af te zeggen. Op tijd betekent minstens 24 uur van tevoren, zodat de mogelijkheid bestaat het voor u gereserveerde uur nog aan iemand anders beschikbaar te stellen. Het is daarom 24 uur per dag mogelijk om een afspraak af te zeggen middels een ingesproken bericht op het antwoordapparaat van de praktijk. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd worden met ingang van 2012 niet meer door de zorgverzekeraar vergoed, maar worden bij u in rekening gebracht. 


Download hier het verwijsdocument.

 

Psychologiepraktijk mevrouw M.H. Schoevaars – Kanaalweg 35, Capelle aan den IJssel

 

Alle rechten voorbehouden © 2013-2015 Copyright by M.H.Schoevaars